Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przyjaciół, których od najmłodszych lat połączyła pasja do Karate. Są wśród nas zawodowcy, którzy na swoim koncie mają tyle tytułów i medali, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Są też i pozytywni fanatycy, dla których Karate to po prostu sposób na życie - na stres, na pracę nad sobą samym i na spędzanie wspólnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Pozytywny wpływ Karate obserwujemy od wielu lat nie tylko na własnym przykładzie, ale również na przykładzie naszych dzieci. Korzyści widać w ich rozwoju fizycznym, odpowiednim ukształtowaniu mięśni szkieletowych i, co za tym idzie, postawy ciała, gibkości i elastyczności organizmu. Jednakże przede wszystkim korzyści odczuwane są w kształtowaniu charakteru - chociażby pewności siebie, odporności na stres, umiejętności radzenia sobie w trudnych, niespodziewanych sytuacjach, czy umiejętności dążenia do celu. 

Decyzja o utworzeniu fundacji zapadła w maju 2019 r., kiedy to doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi na stworzenie instytucji, która pozwoliłaby nie tylko naszym najbliższym pokonywać swoje słabości, ale również niosłaby pomocną dłoń dzieciom, młodzieży i dorosłym z naszych okolic.

JAKI JEST NASZ CEL?

Naszym głównym celem jest szerzenie idei Karate Shotokan - sztuki walki, która jest nie tylko metodą nauczania umiejętności walki i obrony przed napastnikiem, ale również doskonałą formą harmonijnego rozwoju ciała, podnoszenia sprawności fizycznej, a nade wszystko sposobem na kształtowanie prawego charakteru. Wierzymy, że dzięki dyscyplinie, wzajemnemu szacunkowi oraz stałym wzmacnianiu pozytywnych cech charakteru pomożemy uczestnikom przezwyciężyć ograniczenia, wzmocnimy wiarę w siebie i pokażemy, że zawsze warto walczyć i dążyć do wyznaczonego sobie celu. Wierzymy, że Karate wzmacnia charakter, daje poczucie siły i wpływu na życie i otoczenie. Dzięki temu może dać szansę na lepsze jutro - nie tylko tym najmłodszym!